LANJUT adalah platform "landing page ringkas" yang berperanan dalam membawa "leads" ke aplikasi pesanan WhatsApp.

Secara umum, "landing page" digunakan untuk mendapatkan pelawat yang berpotensi, pelawat yang berminat akan memberi respon dengan memberi maklumat yang digelar sebagai "leads" kerana berminat. Ini membolehkan syarikat atau pemilik bisnes berhubung terus menerusi informasi yang diberikan kemudian membimbing mereka ke arah pembelian, yang dalam kes LANJUT leads di urus menggunakan WhatsApp.

Jadi, LANJUT menawarkan fungsi follow up yang memudahkan pengguna untuk memasukkan maklumat mereka dan berinteraksi melalui WhatsApp dengan pemilik bisnes untuk memajukan proses pemasaran atau penjualan.

LEBIH LANJUT