LANJUT adalah platform "landing page ringkas" Malaysia yang mudah diurus dan berperanan dalam membawa "leads" ke aplikasi pesanan WhatsApp.

Secara umum, "landing page" digunakan untuk mendapatkan pelawat yang berpotensi, pelawat yang berminat akan memberi respon dengan memberi maklumat di "CTA Form"

Ini membolehkan syarikat atau peniaga berhubung terus menerusi informasi yang diberikan kemudian membimbing mereka ke arah pembelian, yang dalam kes LANJUT, leads di urus menggunakan WhatsApp.

LANJUT menawarkan fungsi follow up yang memudahkan peniaga untuk mengurus maklumat leads dan berinteraksi semula dengan leads melalui WhatsApp dan memudahkan proses pemasaran atau penjualan.

LEBIH LANJUT